TUYỂN DỤNG

Trọng Hạnh tuyển dụng những cá nhân có khả năng liên quan tới kinh doanh, công nghệ trên nền tảng web-di động, và viết quảng cáo. Yêu cầu có định hướng nghề nghiệp rõ ràng, sáng tạo, và có tinh thần học hỏi, hợp tác với các thành viên khác để tạo nên sức mạnh của tập thể. Nếu bạn có những khả năng trên và mong muốn được làm việc hay hợp tác với Trọng Hạnh thì hãy email về cho Trọng Hạnh.