QUY TRÌNH ĐẤU GIÁ

  1. Người mua đưa ra giá mà mình muốn mua qua form đấu giá tại trang sản phẩm/dịch vụ đấu giá.
  2. Nhân viên của chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn qua email hoặc số điện thoại mà bạn cung cấp để xác nhận và cung cấp cho bạn thông tin chuyển tiền đảm bảo.
  3. Sau khi hoàn thành số tiền đặt cọc (15% của giá muốn đấu) thì đấu giá của bạn sẽ có hiệu lực trong vòng 24h sau đó.
  4. Hết thời gian đấu giá kết quả sẽ được công bố trên website của chúng tôi tại trang đấu giá của sản phẩm/dịch vụ mà bạn đã đấu giá. Đấu giá với giá cao nhất sẽ giành chiến thắng.
  5. Nếu bạn là người thắng cuộc thì bạn sẽ trả số tiền 85% còn lại (15% đã đặt cọc trước). Nếu bạn là người thua cuộc thì chúng tôi sẽ hoàn lại số tiền mà bạn đã đặt cọc.

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Bạn có thể! Tuy nhiên, khi bạn rút lại đấu giá trong lúc phiên đấu giá chưa kết thúc hoặc sau khi kết thúc và bạn là người thắng cuộc thì bạn sẽ không được hoàn trả lại số tiền 15% giá đấu mà bạn đã đặt cọc trước!

Bạn không thể thay đổi được giá đấu mà bạn đã đặt nhưng bạn có thể làm một giá đấu mới.

Bạn sẽ nhận lại được số tiền đã đặt cọc trong trường hợp phiên đấu giá kết thúc và đấu giá của bạn không thành công. Trong trường hợp phiên đấu giá chưa kết thúc hoặc kết thúc mà bạn là người thắng cuộc và bạn rút lại đấu giá của mình thì bạn sẽ không được nhận lại số tiền đã đặt cọc. Trường hợp phiên đấu giá kết thúc và bạn là người thắng cuộc và chấp nhận đấu giá thì số tiền đặt cọc sẽ được trừ vào số tiền đấu giá cho bạn.

Tất cả các khoản tiền thanh toán hay hoàn trả đều được thông qua chuyển khoản ngân hàng. Thông tin tài khoản sẽ được cung cấp cho bạn qua email khi bạn tham gia đấu giá!