Khi bạn làm cho ai đó cái cửa thì

… bạn đã có cơ hội vào cung cấp nội thất bên trong! Đó là một trong số nhiều chiến lược mà các công ty mới bắt đầu kinh doanh sử dụng! Ví dụ một công ty chỉ cung cấp visa vào Việt Nam nhưng họ lại có cơ hội cung cấp các sản phẩm du lịch khác khi khách sử dụng dịch vụ visa của họ! Một công ty chỉ cung cấp internet nhưng khi khách sử dụng internet thì họ đã có cơ hội để cung cấp các dịch vụ khác cho khách hàng như chương trình truyền hình internet hay điện thoại internet!

- Nguyễn Trọng Hạnh -

Mục đích của Marketing là khiến việc bán hàng trở nên không cần thiết!

Quảng cáo là quan trọng nhưng không phải tất cả vì điều làm nên tất cả chính là con người!

Nguyễn Trọng Hạnh

Để biết một

Ý TƯỞNG 

có khả thi hay không

thì bạn nên tự hỏi 

"Bước tiếp theo là gì?"