Khi bạn gắn mình với một ước mơ hay tham vọng nào đó ví như phát triển một công ty hay một thương hiệu thì bạn phải gắn mình với sự cam kết, kiên trì, và trách nhiệm. Chẳng thể nào bạn vừa muốn một sự ...