“Cuộc sống là sự lựa chọn!” Có thể bạn không tin vì có nhiều thứ trong cuộc sống mà bạn không thể lựa chọn được! Tuy nhiên, công việc là một sự lựa chọn, bạn có thể chọn làm cho công ty lớn, nhưng bạn cũng có thể lựa chọn công ty nhỏ, hoặc có thể là kinh doanh tự do! Không có lựa chọn nào là hội tụ tất cả những yếu tố bạn mong muốn và được cái này thì bạn phải trả giá bằng cái kia! Nhưng ít nhất là bạn có thể lựa chọn được công việc mà bạn muốn làm và có thể thay đổi lựa chọn đó bất kỳ khi nào bạn muốn!

                   – Nguyễn Trọng Hạnh