… trong cuộc sống hay công việc, hãy nghĩ rằng đó là một cái kén để bạn có thể tập trung năng lượng và chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho một vùng trời rộng lớn ngoài kia khi bạn ra khỏi cái kén của chính mình!

                                                                                              Nguyễn Trọng Hạnh